Enderroc i posada a punt de Sala Especejament a Sant Joan de Vilatorrada

foto1 1
foto2
foto3

Fresat de paviment de la Sala d’Especejament, amb substitució d’aquest, posteriorment es varen substituir els antics elements de protecció de panell, per sòcol d’inoxidable, tanques i pilones. Aquestes feines s’han coordinat amb els responsables de sala per tal de permetre el procés normal de producció de la mateixa.