Patel.- Garita d’entrada, zona d’aparcament i bàscules

JC1091 1139 PanoWeb
JC1091 1043 PanoWeb
JC1091 1071 PanoWeb
JC1091 1061 PanoWeb
JC1091 1135 Pano
P1000443
P1000444
P1000454

Edifici destinat al control d’accés a les instal.lacions, pesatge de camions i aparcament privat per a 300 cotxes.

Aquestes instal.lacions de primer nivell, estàn equipades amb tots els elements de protecció col.lectiva, tant per a vehicles com per a vianants que accedeixen dins les instal.lacions, als seus llocs de treball.