Rehabilitació d’un habitatge VPO a Manlleu

Estat de la facana a 21.12.22
E08.08 SET 09 Equipament lavabo
E08.04 SET 09 Mobiliari cuina
E02.01 SET 03 Reparacio esquerda exterior 3
E02.01 SET 03 Reparacio esquerda exterior 1
E01.04 SET 02 Retirada dantiga cuina
E01.03 SET 06 Arrancada de finestres actuals

Hem portat a terme la rehabilitació d’un habitatge a la zona de l’escorxador, propietat de l’Ajuntament de Manlleu i gestionat per l’àrea de Serveis Socials d’aquesta comunitat.

Actualment, s’hi han detectat una sèrie de deficiències que la fan inhabitable.

Amb l’objectiu de donar solució a aquestes deficiències, hem començat amb els treballs d’enderroc de diferents espais interiors, substitució de les ventilacions de cuina i bany, canvi de mobiliari de cuina, diferents actuacions en el bany, substitució de la fusteria exterior i interior, adequació de terres i revestiments ceràmics i de pintura.

La façana serà revestida amb SATE de 10 cm, per millorar-ne l’aïllament tèrmic a l’interior, i l’aplicació d’aïllament amorf sota coberta i a l’interior de les càmeres. Els vidres senzills que s’hi troben en l’actualitat, seran substituïts per uns de doble càmera