Rehabilitació integral Edifici Plurifamiliar Blanes

ETP.06 005 scaled
ETP.06 004 scaled
ETD.10 004 scaled
ETD.10 003 scaled
ERE.02 007 scaled
ERE.02 006 scaled
ECO.05 005 scaled
ECO.04 004 scaled
ECO.01 013
ECO.01 008 scaled
Blanes Obra acabada 1
Blanes Obra acabada 2
Blanes Obra acabada 3
Blanes Obra acabada 4
Blanes Obra acabada 5
Blanes Obra acabada 6
Blanes Obra acabada 7
Blanes Obra acabada 8
Blanes Obra acabada 9

Preparació e impermeabilització de coberta amb “mapelàstic” per la posterior formació de paviment flotant amb peces ceràmiques sobre suports regulables.

Diferents acabats de paviments exteriors, per terrasses i zones comunes.

Es pot comprovar l’estat inicial de les obres i la restauració posterior de la façana complint un cop acabats els treballs les exigències tècniques actuals. Vetllant en tot moment per la seguretat en la realització de les tasques i utilitzant tots els nostres recursos per al seu bon funcionament.

Donant els darrers retocs abans de la neteja final d’obra, és important per a nosaltres lliurar les instal·lacions en òptimes condicions d’ordre i neteja.

Un cop realitzats els treballs, els resultats són els desitjats per els nostres clients, cuidant-ne els detalls, vetllant els espais, sempre cuidant la neteja i l’ordre en el transcurs de l’obra i en el lliurament d’aquesta.