DECECSA

Cancell Expedicions 1
Cancell Expedicions 2
Molls Expedicions
Passadis Tunels Congelat
Sala Empaquetat i Paletitzacio 1
Sala Empaquetat i Paletitzacio 2
Sala Empaquetat i Paletitzacio 3 1
Tunels Congelat 1
Tunels Congelat 4

Construcció de Nau de 1200 m², adjacent a les existents, destinada a l’expedició de productes congelats. Equipada amb molls de càrrega, sala d´expedicions, túnels de congelat i sala    d’envasat.