DECECSA

Cancell Expedicions 2
Molls Expedicions
Passadis Tunels Congelat
Sala Empaquetat i Paletitzacio 1
Sala Empaquetat i Paletitzacio 2
Sala Empaquetat i Paletitzacio 3 1
Tunels Congelat 1
Tunels Congelat 4

Construcció d’una Nau de 1200 m2, adjacent a l’existent, destinada a l’expedició de productes de congelat. Equipada amb molls de càrrega, sala d’expedicions, túnels de congelat i sala d’envasat.