Patel: Rentat de camions

EMC.02B set13 encofrat murs 2 scaled
EMC.04 set16 formigonat mur rentador scaled
EMC.04B set31 1
EMT.06 set18 terraplenat
EMT.06 set19 terraplenat 3 scaled
EMT.06 set20 terraplenat scaled
IMG 20220829 WA0005 1
JC1091 0820Web
JC1091 0877 PanoWeb
JC1091 0842 PanoWeb 1

Edifici de rentat amb capacitat per a tres camions. S’ha recrescut i compactat la zona de treball amb material reciclat de la mateixa obra. Fonamentació amb calzes, estructura prefabricada de formigó, Coberta Sandwich, paviment de formigó fratassat i recollida d’aigües fins a depuradora.