Llar d’infants Ralet Ralet a Santa Eugenia de Berga

B14 SET39 paviment llosetes cautxu 03 1
A1.3 SET31 rasa per a pas instalacions 03
A1.7 SET31 arrencada enrajolat canviador 01
A5.1. SET38 cassiller 02 2
A5.5 SET36 moble llarg sala de canvis 02
D6 SET31 paredo zona muntaplats 03
B5 SET35 tanca vidre exterior 03
B9 set28 impermeabilitzacio 4

S’ha actuat sobre la planta baixa, reformant banys, zona biberoneria i canviador e instal.lació d’un remuntador de plats.

La planta primera s’ha reordenat i reformat la terrassa completament.