Patel: Depuradores

IMG 20220829 WA0001
IMG 20220829 WA0002
IMG 20220829 WA0003
IMG 20220829 WA0004
IMG 20220829 WA0006
IMG 20220829 WA0007 1
IMG 20220829 WA0008
JC1091 0813 PanoWeb
JC1091 0810Web
JC1091 0850 PanoWeb

Desbast i Filtració

En aquesta primera etapa s’ha realitzat un pou inicial, on s’ha instal·lat un filtre de greixos, per retenir les partícules grans, provinents d’aigua bruta de l’escorxador i el rentat de camions. Aquesta aigua filtrada serà bombada cap al següent dipòsit d’homogeneïtzació.

Tractament Fisioquímic

Edifici de dues plantes. A la planta baixa amb un sistema de dosificació de polielectròlit i coagulant per generar el fang amb la forma òptima per als dos flotadors de 100 m³/hora situats a la planta superior

Tractament Biològic

Dipòsit circular de formigó per a la realització de desnitrificador i ventilació d’aigües residuals

Decantador i flotador Terciari

Instal·lació de dipòsit circular de formigó per la separació dels fangs biològics de l’aigua a punt per a l’abocament. En aquest dipòsit s’instal·larà el tranquil·litzador, pont del decantador i recollidor de greixos.

Simultàniament es construeixen tres pous de formigó

El primer pou és per la recirculació i purga de fangs, amb dos grups de bombament

El segon equipat amb una bomba per homogeneïtzar els greixos

El Tercer destinat a l’aigua recuperada, on s’emmagatzema l’aigua decantada a punt per abocar-la.

Sistema de Gestió de Fangs

Dipòsit de formigó per emmagatzematge i homogeneïtzat dels fangs abans d’arribar als tres flotadors