Reforma Espai Jove Molló

EPC.36 SET 30 colocacio portes hall correderes 03 scaled
C0901 SET31 sub i col mirall 03 scaled
C0505 SET14 recrescut morter 13
C0503 SET24 repassos enguixat brancals portes hall 03 scaled
C0502 SET20 enrajolat banys 03 scaled
C0401 SET25 fusteria exterior 05
C0309 SET16 fusteria I8 03 scaled
C0202 SET28 Muntatge de Fenolics 4
C0202 SET28 Muntatge de Fenolics 3

Enderrocs interiors de parets, sostres, extracció de paviments i revestiments de fusta i ceràmics, neteja i rehabilitació de parets de pedra vista. Pas de noves instal·lacions i serveis, formació de divisions interiors amb cartó guix, ceràmics pels nous espais destinats al lleure, així com els nous serveis.

A la façana exterior s’han substituït les portes i finestres existents per nous elements amb fusteria d’Iroco.

Un cop acabats els treballs, aquesta nova imatge ha contribuït a la millora d’aquest espai, ara més lluminós, actual i proper.