Reforma Espai Jove Molló

EPC.36 SET 30 colocacio portes hall correderes 03 scaled
C0901 SET31 sub i col mirall 03 scaled
C0505 SET14 recrescut morter 13
C0503 SET24 repassos enguixat brancals portes hall 03 scaled
C0502 SET20 enrajolat banys 03 scaled
C0401 SET25 fusteria exterior 05
C0309 SET16 fusteria I8 03 scaled
C0202 SET28 Muntatge de Fenolics 4
C0202 SET28 Muntatge de Fenolics 3

Enderroc interior de parets i sostres, extracció de paviments i revestiments ceràmics i neteja i rehabilitació de parets d`obra vista. Pas per a noves instal·lacions i serveis, formació de divisions interiors amb envans de cartró guix, per la nova sala polivalent i serveis.

A la façana exterior s’han substituït els tancaments exteriors per nous elements practicables amb fusteria d’Iroco.

Un cop acabats els treballs, aquesta nova imatge ha contribuït a millorar aquest espai, més lluminós, actual i proper.