Rehabilitació integral d’habitatge Unifamiliar catalogat a la Colonial de Borgonya

1 scaled
IMG 20210602 132310 5 scaled
IMG 20210602 131946 2 scaled
IMG 20210602 131730 7 scaled
IMG 20210602 131937 7 scaled
IMG 20210602 131715 4 scaled
EFN.SET50 SET 50 teules tortugues i coronament 05 scaled
EFN.SET50 SET 50 colocacio teules 04 scaled
EFN.SET49 SET 49 colocacio rastrells 01 scaled
2 scaled
3
EFA.SET13 SET13 portes pprimera 05 scaled
EFG.SET03 SET03 feines pladur 03 scaled
EFJ.SET22 SET22 Neteja obra 01 scaled
EFM.SET18 SET18 barana escala 02 scaled
EFM.SET19 SET19 reparacio degoter 07 scaled

Desmuntatge i catalogació de teules, per posterior reconstrucció de coberta catalogada. 

Adequació de la planta sota-coberta per destinar-la a habitatge, modificant els antics cavalls de suport de teulada.

Aïllament i extradossat de la cara interior de les façanes, amb substitució de les instal·lacions obsoletes, revestiment amb placa de fibrociment en parets i sostres. 

Neteja i rehabilitació dels paviments amb rajola ceràmica de gran interès històric de la Colònia.