Patel: Urbanització Interior i Exterior

CPA.04 set08 pintura zona ctra C 153 1 1 scaled
CPA.06 set09 barrera de seguretat 12
EPA.03.1 set06 illetes 1 scaled
EPA.04.17 set09 fletxa mixta scaled

S’han coordinat i fet tots els treballs inicials de desforestació, replanteig, neteja i anivellació; seguit dels treballs de detonacions controlades, matxucada de material rocós in situ per posterior utilització del mateix com a reomplert del terreny. També s’ha fet reomplerts i excavacions per serveis, rases d’enllumenat, contra incendis i sanejament

També s’han realitzat els treballs de reomplert i pavimentació per tràfic de vehicles i persones, amb acabats de quitrà, formigó, panots, voravies, rajoles, paviments especials i illes enjardinades, rotondes, guals per a vianants, mobiliari urbà divers, enllumenat públic i senyalització vertical i horitzontal. Realització de 1 km de mur de formigó de diverses alçades