Rehabilitació Coberta d’una Masia del Segle XV a Santa Maria d’Oló

E06.SET21  Retirada Teules existents 01 scaled
E06.SET21  Retirada Teules existents 02 scaled
E07.22  Projectat aillament poliureta 01 scaled
E07.22  Projectat aillament poliureta 05 scaled
E07.22  Remats impermeabilitzacio 01
E07.22  Remats impermeabilitzacio 02
E07.22  Remats impermeabilitzacio 03
E07.22  Remats impermeabilitzacio 04
E07.22  Remats impermeabilitzacio 06
E08.26  Teules Torreo 05 scaled

Les tasques desenvolupades són han consistit en el muntatge total de la coberta, amb recuperació de la teula original, el tractament curatiu amb insecticida fungicida per a les llates i cairons, amb un reforç o substitució de les zones més malmeses, i la posterior reconstrucció de la coberta, amb encadellat ceràmic, així com el seu aïllament i impermeabilització, i la col·locació de teula envellida i canal d’aram. 

Les teules recuperades s’han utilitzat per a la reconstrucció de la coberta del torreó principal, al qual se li ha fet una neteja de les heures i d’altres plantes incrustades a la façana, i posterior rejuntat.