Rehabilitació Coberta d’una Masia del Segle XV a Santa Maria d’Oló

E06.SET21  Retirada Teules existents 01 scaled
E06.SET21  Retirada Teules existents 02 scaled
E07.22  Projectat aillament poliureta 01 scaled
E07.22  Projectat aillament poliureta 05 scaled
E07.22  Remats impermeabilitzacio 01
E07.22  Remats impermeabilitzacio 02
E07.22  Remats impermeabilitzacio 03
E07.22  Remats impermeabilitzacio 04
E07.22  Remats impermeabilitzacio 06
E08.26  Teules Torreo 05 scaled

Reforma de la coberta de la porxada:

Desmuntatge i muntatge total de la coberta, recuperant les teules originals, tractament curatiu amb insecticida fungicida per a les bigues, llates i cairons, reforçant les bigues de fusta existents amb bigues metàl.liques.

Rehabilitació de la coberta de la casa principal i torreó amb elements recuperats de la pròpia obra.

Reforma integral de dos dels banys de la casa principal.