Construcció de cabines sanitàries a la Sala Poliesportiva Polivalent a Torelló

ETD.02 SET 20 Colocacio cabines sanitaries 03
ERE.08 SET 22 DM 01
EPC.06 SET 26 Colocacio lletres 01

Formació de vestuaris i magatzem per a posterior revestiment amb rajola ceràmica. Instal·lació d’ACS, electricitat i elements sanitaris, divisions interiors de fenòlic, revestiments amb DM i elements decoratius en vinil.