Construcció dels nous vestuaris del camp de futbol a Vilanova de Sau

ETD.02 SET 18 Paret gero 01
ETD.01 SET 20 Paret de bloc 06
ECO.01 SET 23 Bigues coberta 02

Edifici de nova construcció destinat a vestidors i dutxes pel camp de futbol, realitzat durant l’estiu per tal que entri en funcionament per la nova temporada. Construcció d’obra tradicional amb bloc, ferro i forjat amb biga autorresistent de formigó i coberta Sandwich.