Construcció dels nous vestidors del camp de futbol a Vilanova de Sau

ETD.02 SET 18 Paret gero 01
ETD.01 SET 20 Paret de bloc 06
ECO.01 SET 23 Bigues coberta 02

Edifici de nova construcció destinat a vestidors i dutxes per al camp de futbol.

Construcció d’obra tradicional amb tancament de bloc de formigó, forjat amb bigues autorresistents i coberta Sandwich.