Rehabilitació del centre de dia a Vilanova del Camí

ETD.03.1 SET 28 Mampara interior 01 scaled
ESS.01 SET 29 Neteja general obra 09 scaled
ERE.04.1 SET 23 Pintat interior 01
EPS.01.2 SET 22 Collocacio baranes 01 scaled
EPS.01.1 SET 26 Pintat baranes coberta 01 scaled
EPA.06 SET 09 Graons escala granet 01
EPA.04 SET 24 Socol DM blanc gimnas 01
ECO.11 SET 10 Entarimat de fusta 01
ECO.11 SET 09 Entarimat de fusta 03 scaled
ECO.01 SET 11 Estructura lluernari 04 scaled
  1. Enderrocs: Enderroc de parets interiors per a una nova distribució, desmuntatge d’instal·lacions i acabats de coberta.
  2. Reforma interior: Redistribució interior, nous acabats de tancaments interiors amb vidre, paviments, revestiments, portes, fals sostres i posada en marxa de tots els serveis.
  3. Noves instal·lacions: Noves instal·lacions més eficients d’aire acondicionat i calefacció.
  4. Reforma de la façana i coberta: Substitució de nous tancaments d’alumini, impermeabilització i acabats de la coberta amb IP.