Rehabilitació del centre de dia a Vilanova del Camí

ETD.03.1 SET 28 Mampara interior 01 scaled
ESS.01 SET 29 Neteja general obra 09 scaled
ERE.04.1 SET 23 Pintat interior 01
EPS.01.2 SET 22 Collocacio baranes 01 scaled
EPS.01.1 SET 26 Pintat baranes coberta 01 scaled
EPA.06 SET 09 Graons escala granet 01
EPA.04 SET 24 Socol DM blanc gimnas 01
ECO.11 SET 10 Entarimat de fusta 01
ECO.11 SET 09 Entarimat de fusta 03 scaled
ECO.01 SET 11 Estructura lluernari 04 scaled
  1. Enderrocs: Enderrocament de les parets interiors que no serveixen per a la nova distribució, enderroc dels acabats interiors, paviments, cel ras, acabat interior de parets, enderroc d’obertures de façana, desmuntatge d’instal·lacions, enderroc d’acabat de les cobertes. Els enderrocs sempre es faran respectant l’estructura.
  2. Reforma interior: Redistribució interior, nous acabats de tancaments interiors, paviments, revestiment de paraments interiors, portes, cel ras, acabats dels serveis, etc.
  3. Noves instal·lacions: Noves instal·lacions més eficients. Renovació total de les instal·lacions.
  4. Reforma de la façana i coberta: Execució d’una de noves fusteries. I reforma també de la impermeabilització de la coberta, ja que actualment la coberta té filtracions d’aigua, l’acabat de la coberta, i aïllaments. Reorientació d’algunes lames de façana per a una millor il·luminació interior.